Dodatkowe kursy autobusów komunikacji miejskiej 1 listopada

Organizator publicznego transportu zbiorowego informuje, że na dzień 1 listopada 2017 r. wprowadza się dodatkowe kursy autobusów komunikacji miejskiej w celu dowozu mieszkańców Słubic w okolice cmentarza komunalnego.

Trasa przejazdu w kierunku cmentarza będzie obejmowała – przystanek początkowy przy ul. Chopina, przystanki pośrednie przy ul. Kościuszki (Merkury) oraz ul. Konopnickiej, przystanek końcowy przy ul. Kupieckiej (Bazar), natomiast trasa powrotna – przystanek początkowy przy ul. Kupieckiej (Bazar), przystanki pośrednie przy ul. Sportowej (Bazar), ul. Sienkiewicza, ul. Konopnickiej oraz ul. Kościuszki (Merkury), przystanek końcowy przy ul. Chopina.

Z uwagi na trwające roboty drogowe oraz ustalenie ruchu jednokierunkowego wzdłuż al. Niepodległości, w przebiegu kursów rozpoczynających bieg na ul. Chopina, pominięte zostaną przystanki przy ul. Sienkiewicza oraz al. Niepodległości.

Harmonogram kursów przedstawia się następująco:

Lp. Godziny odjazdu autobusu
z przystanku przy ul. Chopina
Godziny odjazdu (powrotne) z przystanku przy ul. Kupieckiej (Bazar)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

10:00

10:30

11:00

11:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

10:15

10:45

11:15

11:45

13:15

13:45

14:15

14:45

15:15

15:45

16:15

Jednocześnie informuje się, że w związku z możliwymi zatorami drogowymi w okolicach cmentarza komunalnego, mogą wystąpić opóźnienia dotyczące ustalonych godzin odjazdów autobusów.
Ponadto informuje się, iż z uwagi na zmianę organizacji ruchu w obrębie ulic w okolicach cmentarza oraz w związku z przewidywanym wzmożeniem ruchu pojazdów samochodowych na tym obszarze, linia nr 6 zostaje w dniu 1 listopada 2017 r. zawieszona.