SPRZEDAŻ BILETÓW MIESIĘCZNYCH NA STYCZEŃ 2018

SPRZEDAŻ BILETÓW MIESIĘCZNYCH
W DNIACH:

1) 21.12.2018 roku w godz. od 12:30 do 15:30;

2) 27.12.2018 roku w godz. od 07:30 do 10:30;

3) 28.12.2018 roku w godz. od 12:30 do 15:30;

4) 31.12.2018 roku w godz. od 09:00 do 11:00;

5) 02.01.2019 roku w godz. od 12:30 do 15:30;

6) 03.01.2019 roku w godz. od 07:30 do 10:30;

7) 04.01.2019 roku w godz. od 12:30 do 15:30.