SPRZEDAŻ BILETÓW MIESIĘCZNYCH NA SIERPIEŃ 2019 ROK

SPRZEDAŻ BILETÓW MIESIĘCZNYCH

1) 25.07.2019 roku w godz. od 12:30 do 15:30;

2) 26.07.2019 roku w godz. od 07:30 do 10:30;

3) 29.07.2019 roku w godz. od 12:30 do 15:30;

4) 30.07.2019 roku w godz. od 07:30 do 10:30;

5) 31.07.2019 roku w godz. od 12:30 do 15:30;

6) 01.08.2019 roku w godz. od 12:30 do 15:30;

7) 02.08.2019 roku w godz. od 07:30 do 10:30;

8) 05.08.2019 roku w godz. od 12:30 do 15:30.