SPRZEDAŻ BILETÓW MIESIĘCZNYCH NA MARZEC 2019 ROK

SPRZEDAŻ BILETÓW MIESIĘCZNYCH

W DNIACH:

1) 25.02.2019 roku w godz. od 12:30 do 15:30;

2) 26.02.2019 roku w godz. od 07:30 do 10:30;

3) 27.02.2019 roku w godz. od 12:30 do 15:30;

4) 28.02.2019 roku w godz. od 07:30 do 15:30;

5) 01.03.2019 roku w godz. od 12:30 do 15:30;

6) 04.03.2019 roku w godz. od 07:30 do 10:30;

7) 05.03.2019 roku w godz. od 12:30 do 15:30.