SPRZEDAŻ BILETÓW MIESIĘCZNYCH NA LIPIEC 2019 ROK

SPRZEDAŻ BILETÓW MIESIĘCZNYCH

1) 25.06.2019 roku w godz. od 12:30 do 15:30;

2) 26.06.2019 roku w godz. od 07:30 do 10:30;

3) 27.06.2019 roku w godz. od 12:30 do 15:30;

4) 28.06.2019 roku w godz. od 12:30 do 15:30;

5) 01.07.2019 roku w godz. od 12:30 do 15:30;

6) 02.07.2019 roku w godz. od 07:30 do 10:30;

7) 03.07.2019 roku w godz. od 12:30 do 15:30.