Zarząd

W skład zarządu wchodzą następujące osoby:

 

PREZES ZARZĄDU
ALICJA JACEK


Tel. +48 95 759 42 30
Fax. +48 95 759 42 07
E-mail: a.jacek@transhand.pl
PREZES DS. HANDLOWO – EKONOMICZNYCH
(CZŁONEK ZARZĄDU) TADEUSZ JACEK


Tel. +48 95 759 42 00
Fax. +48 95 759 42 07
E-mail: t.jacek@transhand.pl
MANAGER DS. TECHNICZNYCH (CZŁONEK ZARZĄDU)
PIOTR LORKOWSKI


Tel. +48 95 759 42 61
Fax. +48 95 759 42 07
E-mail: p.lorkowski@transhand.pl
KIEROWNIK SERWISU (CZŁONEK ZARZĄDU)
MICHAŁ WYSOCZAŃSKI


Tel. +48 95 759 42 80
Fax. +48 95 759 42 07
E-mail: m.wysoczanski@transhand.pl
PROKURENT
ANNA WYSOCZAŃSKA


Tel. +48 95 759 42 42
Fax. +48 95 759 42 49
E-mail: a.wysoczanska@transhand.pl
PROKURENT
MARCIN LORKOWSKI


Tel. +48 95 759 42 70
Fax. +48 95 759 42 71
E-mail: m.lorkowski@transhand.pl

 

Kompetencje poszczególnych członków zarządu określone są w regulaminie wewnętrznym spółki.