Dokumenty firmy

W celu ułatwienia współpracy umieszczamy poniżej aktualne, podstawowe dokumenty naszej firmy:

 

  • Zaświadczenie o nadaniu NIP – Pobierz,
  • Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT – Pobierz,
  • Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego – Pobierz,
  • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON – Pobierz,
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w transporcie międzynarodowym – Pobierz,
  • Licencja na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego – Pobierz,
  • Licencja na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu drogowego – Pobierz,
  • Licencja na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego transportu osób – Pobierz,
  • Licencja na wykonywanie krajowego zarobkowego transportu osób – Pobierz,
  • Koncesja na obrót paliwami ciekłymi – Pobierz.