Likwidacja przystanku przy hotelu Horda.

Szanowni Państwo,
Organizator publicznego transportu zbiorowego informuje, że w związku z budową ronda w obrębie ul. Obozowej, od dnia 19 września 2019 r. zostaje zlikwidowany przystanek

przy Hotelu Horda.