Komunikat – Komunikacja miejska

Organizator publicznego transportu, informuje, że w pojazdach komunikacji miejskiej będzie mogła przebywać jedynie  taka liczba pasażerów , aby co drugie miejsce było wolne pasażerowi korzystający z komunikacji miejskiej, zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do powyższych wytycznych.