Sprzedaż biletów miesięcznych – Czerwiec 2020 rok

SPRZEDAŻ BILETÓW MIESIĘCZNYCH NA CZERWIEC 2020 ROK
1) 27.05.2020 roku w godz. od 11:00 do 14:00
2) 28.05.2020 roku w godz. od 11:00 do 14:00
3) 29.05.2020 roku w godz. od 11:00 do 14:00
4) 01.06.2020 roku w godz. od 11:00 do 14:00
5) 02.06.2020 roku w godz. od 11:00 do 14:00
6) 03.06.2020 roku w godz. od 11:00 do 14:00